Plovdiv

Plovdiv är Bulgariens andra största stad med sina 380,000 invånare (590,000 med intilliggande samhällen) och ligger i södra delen av landet. Plovdiv är också administrativt centrum för provinsen Plovdiv, och dess historia sträcker sig 6000 år bakåt i tiden, till 4000 f.kr c:a då en stenåldersbosättning anlades på platsen för det moderna Plovdiv.

Plovdiv från ovan

På grund av sitt strategiska läge har staden varit omtvistad och bytt händer många gånger under historien. Ursprungligen var Plovdiv en Trakisk stad, innan det blev en av de viktigare städerna i det Romerska riket 72 e.kr. Under denna tiden blomstrade och växte Plovdiv i politisk och kulturell betydelse. Många av byggnadsverken från denna tiden finns kvar att beskåda i staden än idag.

När det Romerska riket föll så blev Plovdiv en Bysantinsk  gränsstad, innan Khan Krum erövrade staden 812 e.kr och införlivade den i det unga Bulgariska riket. Sedan följde en lång period med ständiga erövringar och maktbyten innan staden föll i Turkiska händer under det Ottomanska riket 1364. Staden förblev sedan i Turkiska händer under hela den långa Turkiska ockupationen av Bulgarien som inte slutade förrän 1878 under den Bulgariska frigörelsen.

Att resa till Plovdiv

Plovdiv är en stor stad och det finns gott om möjligheter att ta sig hit. Här finns t.ex. en internationell flygplats, goda vägförbindelser via moderna och välhållna motorvägar till bland annat Sofia, långfärdsbussar till en mängd Bulgariska städer, liksom internationella busser till många europeiska storstäder. Plovdiv är även en järnvägsknutpunkt och man kan lätt ta sig till Sofia och andra större städer i Bulgarien via de kanske något långsamma tågen.

Amfiteatern i Plovdiv

Att se i Plovdiv

Plovdiv är en stad som andas historia. Arvet från Romartiden är påtagligt med många vackra byggnader och byggnadsverk från den tiden bevarade. Bland annat den berömda amfiteatern som byggdes 200-talet e.kr. och som än idag används som scen och har plats för 7000 åskådare. Vidare finns en Romersk stadium och rester av en romersk akvedukt.

Plovdiv har även ett antal sevärda museer, bland annat arkeologimuseet som har en fin samling Trakisk konst och föremål,  och det naturhistoriska museet med fina samlingar och ett stort akvarium.

Plovdiv ligger precis vid foten av bergskedjan Rodoperna och tjänar ofta som utgångsplats för de som vidare vill utforska denna.

Author: admin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *